Η θεματολογία των ερευνητικών εργασιών κατά το σχολικό έτος  2015 - 2016 είναι :

Α΄Λυκείου

  • " ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ "
                         Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
--------------------------------------------------------------------------------------------
  • " ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "

                         Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

--------------------------------------------------------------------------------------------

  • " ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "
                         Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΝΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ
--------------------------------------------------------------------------------------------
  • " Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ . . . . . "
                         Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΣΑΤΛΑΝΗ  ΤΑΝΙΑ

==================================================================

Β΄Λυκείου

  •  " Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια της καθ΄ ημάς Ανατολής "

                          Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

--------------------------------------------------------------------------------------------

  •  " Επικοινωνία στην Εφηβεία "

                          Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

--------------------------------------------------------------------------------------------
  •  " Προσφυγικά ρεύματα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1914 - 1925 "

                         Υπεύθυνος Καθηγητής : ΦΕΔΙΝΟΓΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ


Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών : Κόκκινος Θεόδωρος