Η θεματολογία των ερευνητικών εργασιών κατά το σχολικό έτος  2018 - 2019 είναι :

Α΄Λυκείου

  • " ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ "
                                                          Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • " ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ                     ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

                        Υπεύθυνος Καθηγητής : ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


  • " ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ      ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  "
                                                     Υπεύθυνος Καθηγητής : ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

==============================================================

Β΄Λυκείου

  •  " ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ "

                                     Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΠΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


  •  " ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ "

                              Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΓΚΙΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  •  " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "

                          Υπεύθυνη Καθηγήτρια : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών : Κόκκινος Θεόδωρος