Η θεματολογία των ερευνητικών εργασιών κατά το σχολικό έτος          2012 - 2013 είναι :

Α΄Λυκείου

              Υπεύθυνος Καθηγητής : Αθανασίου Δημήτριος - Μάϊος 2013


                   Υπεύθυνοι Καθηγητές : Κουρμπέλη Κυράννα ,

                                                         Σάλτας Κωνσταντίνος - Μάϊος 2013

 



              Υπεύθυνος Καθηγητής : Λιβανός Παναγιώτης - Μάϊος 2013


               Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Μπουγιοπούλου Σύλβια - Μάϊος 2013

 



 

Β΄Λυκείου

            Υπεύθυνος Καθηγητής : Αθανασίου Δημήτριος - Μάϊος 2013

 



             Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Κουρμπέλη Κυράννα - Μάϊος 2013


          Υπεύθυνος Καθηγητής : Λιβανός Παναγιώτης - Μάϊος 2013


          Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Πιταράκη Κυριακή - Μάϊος 2013

 



           Υπεύθυνη Καθηγήτρια :  Μπουγιοπούλου Σύλβια - Μάϊος 2013

 


Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών : Κόκκινος Θεόδωρος